Аптека Авеню

Пореден съвместен обект, в който трябва да се осигури удобство на движение около зоните за свободен достъп и тест-зоната за козметични препарати. Безпрепятствената и удобна комуникацията с персонала за консултации и покупки е задължителна част от интериорния план.