Ментови стени

Това пространство трябва да създаде условия за самостоятелност, но и за взаимност.Ментови стени, които излъчват тонус е естествена жизнерадост от достигната зрялост в един съвременен дом.