На кафе при книгите

Усещане за интелектуален дух, ‚индустриална‘ почит и артистична небрежност. Желанието на възложителите бе да се съхранят максимално съществуващите дадености в пространството - бар-плот, столовете пред него, както и мястото да се обогати с голямата колекция от книги.