Нашите услуги:

Управление на
интериорни проекти

Не всеки има време, енергия, опитност да премине през процеса на случване на пространството. Интелигентна алтернатива, при която не се налага да учите езика на майстори и изпълнители. Делегирайте това усилие на опитни специалисти и се насладете на резултата: 

  • Организация и контрол по изпълнението на одобрения интериорен проект
  • Проучване, консултации и огледи на място
  • Набиране на оферти от подизпълнители и доставчици
  • Съставяне на план-график за осъществяване на всички доставки на материали и строително-монтажни работи на обекта
  • Организиране на работния процес на обекта, според одобрения план, включително организиране на логистиката на материалите
  • Изготвяне на количествено-стойностни сметки (КСС).
Обратно към 'Услуги'