Нашите услуги:

Технически
проекти

Инструментариумът за надеждно изпълнение е като билет за всички видове спокойствие. Това основополагащо документиране спасява от бъдещи разочарования и компромиси на обитанието. Спестява време, нерви и усилия, защото е с мисъл и смисъл:

✓  Изчертаване, позициониране и оразмеряване на изводи за:
     - част Електро
     - част ВиК
     - част Слаботокови инсталации
     - СОТ-инсталации.
✓  Смарт решения.
✓  Подизпълнителска дейност – изчертаване в част Архитектура – интериор:
     - Подове
     - Стени – специфични декоративни детайли и други характерни особености
     - Тавани (софити).

Обратно към 'Услуги'