Нашите услуги

Интериорно
проектиране

Всеки процес започва с яснота, планиране и дългосрочна визия. Правим базовите стъпки с мисъл за всички функционалности. Представяме проекта в цялост и в дълбочина, започваме от самото начало с:

  • Архитектурно заснемане
  • Функционално зониране
  • Предложения за промени – при необходимост
  • План за разпределение
  • План за обзавеждане
  • Проектиране на стените във височина (разгъвки)
  • 2D визуализации.
Обратно към 'Услуги'
Интериорно проектиране