Веджик 3, Пловдив

Тук задачата е редизайн на съществуващо заведение, преобразяването да е с максимално оползотворяване на дадености като под, таван, бар. Същевременно, да се следва вече съществуваща стилова концепция в други заведения на бранда.