Аптека Авеню в сърцето на квартала

Достъпност до стоки от първа необходимост и пространсвена възможност за контакт между клиентите и персонала. Постигнато е с удачна интериорна планова схема, подходящи конструктивни решения и балансиран цветови подход.