Пътешествия без край

Това е първият от множество офиси в различни населени места. Поставят се основите на корпоративната идентичност с характерните за бранда елементи и с желание за висока разпознаваемост. С цел функционалност, се проектират мобилни и трансформируеми мебели, които да служат в различни по големина и обем бъдещи офиси.