Здрав дух в здраво тяло

Директно експониране на бранда за максимално внушение - добра физическа форма и сила чрез динамика. Идейна концепция: Динамиката е движение. Звездите винаги са във форма. Звездните хора – те винаги са в добра физическа форма – стегнати и красиви. Излъчват сияние и блясък. Виолетово - огън и вода.