Магията на храната

На пръв поглед, мисия невъзможна! На две нива от по 20-ина квадратни метра, да се приготвя храна пред погледите на посетителите, да могат да се настанят оптимален брой почитатели на веган-кулинарните изкушения, да бъде приветливо, да има връзка между природата, градската среда и артистичният дух на мястото, с респект към историческата стойност на сградата – паметник на културата. Е, мисията е изпълнена.