Веджик 1, Пловдив

Задачата е редизайн, чрез максимално оползотворяване на съществуващи архитектурни и интериорни детайли. Приложени са стенна интериорна графика, инспириране на пълна взаимовръзка между пространствата вън и вътрe.